Serveis
en assessoria
laboral

> Contractacions

> Altes d’Empreses

> Gestió de Nòmines

> Cotitzacions

> Altes i Baixes

> Acomiadaments> Retencions IRPF

> Jubilacions; Viduïtats

> Accidents Laborals i Malalties

> Faltes i Sancions

> Calendaris LaboralsFislex Assessors ofereix assessorament jurídic i de gestió per al compliment de la de la normativa vigent en matèria laboral, així com orientació per a tot tipus de situacions relacionades amb el dret laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos.

La relació laboral és un element molt canviant, que requereix atenció i especialització. Aspectes com la contractació, la tramitació de les relacions retributives o aspectes relacionats amb la vida laboral dels treballadors (jubilacions, malalties, calendaris,...) s’han de gestionar de manera eficient i garantint en tot moment l’optimització i l’eficiència per a totes les parts implicades.


Assessoria Fiscal, Financera i Comptable

Assessoria Fiscal, Financera i Comptable
Assessoria Laboral, Seguretat Social i RRHH

Assessoria Laboral, Seguretat Social i RRHH
Creació i Gestió de PIMES

Creació i Gestió de PIMES
Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica